Aanv. kostendekking

De vergoeding welke door de vereniging wordt gegeven dekt niet alle kosten voor een uitvaart.
Deze kosten zijn de laatste jaren aanzienlijk gestegen en daarom wil de vereniging u wijzen op de aanvullende kostendekking.

De uitvaartvereniging “Annen en Omstreken” heeft een samenwerking met Uitvaartverzekering “Twenthe”. Tegen een relatief lage premie kunt u het aanvullende deel van de uitvaartkosten hier onderbrengen.

Mocht u meerdere info willen met betrekking tot het lidmaatschap van de uitvaartvereniging en/of de aanvullende kostendekking, dan kunt u contact opnemen met Uitvaartverzekering “Twenthe”.

Uitvaartverzekering “Twenthe”
Postbus 191
7500 AD Enschede
Telefoon: 053 – 431 2732
E-mail : info@twenthe.nl
Website: www.twenthe.nl